top of page
slika spletna stran združenje.jpg

Združenje zasebnih vrtcev Slovenije stavke SVIZA ne podpira

Združenje zasebnih vrtcev Slovenije ne podpira stavke, ki jo je napovedal SVIZ - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, vendar bomo svojim zaposlenim prepustili svobodno odločitev o udeležbi na stavki. Naši vrtci bodo na dan stavke obratovali v polnem obsegu in izvajali vse načrtovane dejavnosti. VIZ proces ne bo prekinjen, niti omejen.

Podpiramo dvig plač zaposlenih v vrtcih, popolnoma nesprejemljivo je, da pomočniki vzgojiteljev ne dosegajo niti minimalne plače v RS in hkrati opravljajo tako pomembno in zahtevno ter odgovorno delo. Vrtci niso zgolj varstvo ampak nudijo kompleksen in napreden proces vzgoje in izobraževanja, ki pomembno vpliva na razvoj otroških možgan v najbolj pomembnem obdobju otrokovega razvoja. Za takšno vzgojo in izobraževanje je potreben konstanten vpogled v razvoj otroka, nenehno izpopolnjevanje in izobraževanje ter prilagajanje na družbene spremembe. Poklic vzgojitelja od osebe zahteva popoln osebni angažma po osebni rasti in pridobivanju novih znanj ves čas poklicne poti. Plače pod pragom minimalne plače zato nikakor niso sprejemljive, plače diplomiranih vzgojitelj, ki so nižje od učiteljskih plač in nižje od ostalih primerljivih poklicev, prav tako ne.

Stališče ZZVS je, da je nujno potrebna uskladitev plač in njihov dvig za zaposlene v vrtcih. Vendar je nujno potrebno uvesti sistemske spremembe, tudi metodologije za izračun cen v vrtcih, ki ne bi vsakokratnega dviga prelevile na pleče staršev. Cene vrtcev so že danes izjemno visoke, ob dvigu plač se bodo ponovno močno dvignile tudi cene vrtcev, kar bo po žepu najbolj udarilo uporabnike, starše.

V Združenju zasebnih vrtcev Slovenije zato predlagamo, da se celotno financiranje predšolske vzgoje prenese na državo in vzpostavi sistem, ki ne bo tako močno odvisen od vsakokratnih podražitev na trgu energentov, blaga in plač.

Novice: Welcome

NOVICE

Kid Playing Outdoor

Splošno veljavna zmota o Zasebnih vrtcih, ki jo kot orodje za zavajanje in manipulacijo  na politični sceni zlorabljajo

- št. 1:

Država sofinancira Zasebne vrtce. NI RES – zasebni vrtec od države ne dobi niti centa. Sofinanciranje je v naši državi NEODTUJLJIVA pravica STARŠA ZA OTROKE.

Na podlagi izračuna po odločbi iz CSD, ko izpolnjuje vse zakonske predpise, vrtec (ne glede na ustanovitelja, torej tudi javni vrtec) V IMENU STARŠA izstavi račun, ker ga starš ne more sam.

Sofinanciranje OTROKA Izhaja iz ZUPJS (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev):
- 2. člen ZUPJS
Pravice iz javnih sredstev po tem zakonu se uveljavljajo po načelih enotnosti, pravične razdelitve javnih sredstev, ekonomičnosti, ciljne usmerjenosti prejemkov in po načelu spoštovanja človekovega dostojanstva.
- 3. člen ZUPJS
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. izvajalka ali izvajalec – vrtec pri znižanju plačila vrtca; Iz tega izhaja, da vrtec v imenu starša izstavi račun na občino/MIZŠ, KER JE izvajalec IN NE upravičenec).
2. upravičenka ali upravičenec – oseba, ki je upravičena do posamezne pravice iz javnih sredstev iz tega izhaja, da smo to STARŠI, ki pravico uveljavljamo na CSD (znižano plačilo vrtca, subvencija prehrane, štipendije...) torej vse subvencije pripadajo staršu – za otroka. Ker je to namenski denar, ga država ne nakaže staršu, ker bi lahko bil nenamensko porabljen (zato mora VIZ izstaviti račun direktno).

https://www.si21.com/Svet/Obcine_NE_financirajo_zasebnih_vrtcev/

Novice: News
bottom of page