NOVICE

Kid Playing Outdoor

Splošno veljavna zmota o Zasebnih vrtcih, ki jo kot orodje za zavajanje in manipulacijo  na politični sceni zlorabljajo

- št. 1:

Država sofinancira Zasebne vrtce. NI RES – zasebni vrtec od države ne dobi niti centa. Sofinanciranje je v naši državi NEODTUJLJIVA pravica STARŠA ZA OTROKE.

Na podlagi izračuna po odločbi iz CSD, ko izpolnjuje vse zakonske predpise, vrtec (ne glede na ustanovitelja, torej tudi javni vrtec) V IMENU STARŠA izstavi račun, ker ga starš ne more sam.

Sofinanciranje OTROKA Izhaja iz ZUPJS (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev):
- 2. člen ZUPJS
Pravice iz javnih sredstev po tem zakonu se uveljavljajo po načelih enotnosti, pravične razdelitve javnih sredstev, ekonomičnosti, ciljne usmerjenosti prejemkov in po načelu spoštovanja človekovega dostojanstva.
- 3. člen ZUPJS
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. izvajalka ali izvajalec – vrtec pri znižanju plačila vrtca; Iz tega izhaja, da vrtec v imenu starša izstavi račun na občino/MIZŠ, KER JE izvajalec IN NE upravičenec).
2. upravičenka ali upravičenec – oseba, ki je upravičena do posamezne pravice iz javnih sredstev iz tega izhaja, da smo to STARŠI, ki pravico uveljavljamo na CSD (znižano plačilo vrtca, subvencija prehrane, štipendije...) torej vse subvencije pripadajo staršu – za otroka. Ker je to namenski denar, ga država ne nakaže staršu, ker bi lahko bil nenamensko porabljen (zato mora VIZ izstaviti račun direktno).

https://www.si21.com/Svet/Obcine_NE_financirajo_zasebnih_vrtcev/